Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej zwołuje Zebranie Przedstawicieli

 

               Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej zwołuje Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 10-tej w zajeździe „ROZŁOGI” Danuty i Andrzeja Wesołowskich, 36-100 Kolbuszowa Górna 425 (przedłużenie ulicy Piłsudskiego w Kolbuszowej, kierunek Bukowiec). 

 

Zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu BS w Kolbuszowej ustala się II termin Zebrania Przedstawicieli w dniu 18 czerwca 2019 r o godz. 10:15.                            

więcej informacji w załączniku