WAZNE ZMIANY dla klientów po 14 września (PSD2)

 

Szanowny Kliencie,

W związku z dyrektywa PSD2 w dniach 11-14 Września br.  zostaną wprowadzone zmiany: a) w sposobie logowania ,

 oraz

b) w sposobie autoryzacji transakcji:

  1. Dla klientów detalicznych korzystających m.in. z tokenów RSA i haseł maskowanych:

Bankowość Detaliczna

Tabela 1

Przed wprowadzeniem SCA 

Po wprowadzeniu SCA 

Nr schematu

„autentykacja

- autoryzacja”

Obecna autentykacja

(logowanie)

Obecna autoryzacja

Nowa autentykacja

(logowanie)   

Nowa autoryzacja

1

Hasło maskowane

Kod SMS

Hasło maskowane + kod SMS

Kod SMS + PIN

2

Hasło maskowane

Token mobilny Asseco MAA

Hasło maskowane + token mobilny Asseco MAA + PIN

Token mobilny Asseco MAA + PIN

3

Hasło stałe + token RSA

Hasło stałe + token RSA

Hasło maskowane + kod SMS

Kod SMS + PIN

Hasło maskowane + token mobilny Asseco MAA + PIN

Token mobilny Asseco MAA + PIN

4

Hasło stałe + token VASCO GO3

Hasło stałe + token VASCO GO3

Hasło maskowane + kod SMS

Kod SMS + PIN

Hasło maskowane + token mobilny Asseco MAA + PIN

Token mobilny Asseco MAA + PIN

5

Hasło maskowane

Hasło stałe + token RSA

Hasło maskowane + kod SMS

Kod SMS + PIN

Hasło maskowane + token mobilny Asseco MAA + PIN

Token mobilny Asseco MAA + PIN

 

  1. Dla klientów korporacyjnych korzystających m.in. z tokenów Vasco , kart mikroprocesorowych

Bankowość Korporacyjna

Tabela 2

Przed wprowadzeniem SCA

Po wprowadzeniu SCA

Nr schematu

„autentykacja

- autoryzacja”

Obecna autentykacja

(logowanie)  

Obecna autoryzacja

Nowa autentykacja

(logowanie)  

Nowa autoryzacja

1

Hasło stałe

Karta

mikroprocesorowa

(aplet java) +PIN

Karta

mikroprocesorowa

(aplet java) + PIN

Karta mikroprocesorowa (aplet java) +PIN

2

Hasło stałe + token VASCO DP260

Token VASCO DP260 + PIN

Token VASCO DP260 +

PIN

 

Karta mikroprocesorowa (aplikacja SCSA) + PIN

Token mobilny Asseco MAA + PIN

3

Hasło stałe 

Token mobilny

Asseco MAA + PIN

Token VASCO DP260 + PIN

Token mobilny Asseco MAA + PIN

4

Hasło stałe + token RSA

Karta

mikroprocesorowa

(aplet java) + PIN

Hasło stałe + token RSA

Karta mikroprocesorowa (aplet java) +PIN