Rachunki dla rolników

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe  bieżące i pomocnicze w złotych dla rolników. Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności. Rachunek pomocniczy służy do przechowywania wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele oraz przeprowadzania przez Posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.