Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd Banku Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje, że Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej będzie stosował Zasady Ładu Korporacyjnego dla instutucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą  Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej informuje o częściowym odstąpieniu od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Główne postanowienia „ Zasad Ładu Korporacyjnego”  które zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci.

Polityka Zarządzania Ładem - Pobierz

Polityka wynagradzania pracowników - Pobierz

Raport z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w BS w Kolbuszowej w 2020 r. - Pobierz

Oświadczenie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” - Pobierz