Rada Nadzorcza BS w Kolbuszowej

  1. Strzępa Maria – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Szypuła Barbara Aniela - Zastępca   Przewodniczącej  Rady Nadzorczej
  3. Augustyn Stanisław – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Mokrzycka Józefa
  5. Wolan Elżbieta 
  6. Zielińska-Micek Małgorzata
  7. Skrzela Franciszek