Informacje ogólne

Bank Spółdzielczy jest spółdzielnią posiadającą osobowość prawną i został założony na czas nieokreślony. Bank Spółdzielczy działając w interesie swoich członków, prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną.Organami Banku Spółdzielczego są:1) Zebranie Przedstawiciel2) Rada Nadzorcza3) Zarząd4) Zebranie Grupy Członkowskiej.Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego.Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Banku.Zarząd kieruje działalnością Banku Spółdzielczego i reprezentuje go na zewnątrz. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej prowadzi działalność na rzecz członków i klientów od 1874roku, a więc 136 lat.Aktualnie posiada placówki bankowe w 4 gminach powiatu kolbuszowskiego: Centralę Banku w Kolbuszowej, Oddział BS Cmolas, Oddział BS Niwiska, Oddział BS Majdan Królewski oraz Filię Nr 1 przy Placu Wolności 59 w Kolbuszowej. Centrala Banku wyposażona jest w BANKOMAT i WRZUTNIĘ - czynne całą dobę.Bankomat zainstalowany został również w Oddziale Banku w Majdanie Królewskim.Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej jest średniej wielkości, detalicznym Bankiem, działającym na lokalnym rynku, oferującym tradycyjne produkty bankowe. Obsługuje 4 budżety gmin, jest Bankiem pewnym, bezpiecznym i pracującym bardzo efektywnie. Sytuacja finansowa Banku jest zadawalająca, ocenę tę uzasadnia: wzmocnienie bazy kapitałowej, utrzymanie dobrej jakości aktywów, generowanie wyniku finansowego ze stabilnych źródeł. Bank zwiększa aktywność na rynku pieniężnym i kapitałowym, angażując coraz więcej środków finansowych w działalność kredytową. Wprowadza do swej oferty nowe produkty kredytowe i depozytowe. Bank Spółdzielczy jest jednostką samodzielną, samofinansującą się i w pełni samorządną. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej jako jedyny Bank w Kolbuszowej w 100 % angażuje miejscowe pieniądze na miejscowe potrzeby, działa na rzecz rozwoju powiatu kolbuszowskiego poprzez między innymi kredytowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego.

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej ma przyjemność od wielu lat współpracować z firmą ASSECO. Pozycja tej firmy umocniła się w 2012 roku poprzez strategię wzrostu organicznego oraz akwizycję. Jako jedyna polska grupa IT ASSECO znalazła się w pierwszej dziesiątce najwiekszych producentów oprogramowania  na starym kontynencie, zajmując 7 lokatę.