Ogłoszenie

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej odbędą się w następujących terminach:- Niwiska 09.05.2019r. (czwartek) godz. 15.00 w siedzibie Banku tj. Niwiska 430,- Cmolas 10.05.2019r (piątek) godz. 9.00 siedziba Banku tj. Cmolas 228,- Majdan Królewski 10.05.2019r. (piątek) godz. 10.00 siedziba Banku tj. Majdan Królewski ul. Rynek 1.- Werynia 14.05.2019r. (wtorek) godz. 17.00 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Filia Werynia 98,- Kolbuszowa 15.05.2019r. (środa) godz. 18.00 Kolbuszowa ul. Kościuszki 22 (siedziba Banku),- Kolbuszowa Górna 17.05.2019r. (piątek) godz. 16.00 siedziba OSP Kolbuszowa Górna 380 (Miejski Dom Kultury Filia w Kolbuszowej Górnej).Porządek spotkań przedstawia się następująco:1. otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,2. Przyjęcie porządku obrad,3. Przedłożenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018r.,4. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,5. Dyskusja,6. Sprawy organizacyjne,7. Zakończenie obrad.Serdecznie zapraszamy Członków Banku do wzięcia udziału w tych zebraniach.2.05.2019