Kredyt Bezpieczna Gotówka

Minimalna kwota kredytu wynosi 500,00 zł, a maksymalna 100.000,00 zł.
Kredyt może być udzielany na okres do 72 miesięcy.

Okres spłaty do 1 roku - oprocentowanie stałe 6,00% w stosunku rocznym.
Okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat - oprocentowanie stałe 6,50% w stosunku rocznym.
Okres spłaty powyżej 3 lat - oprocentowanie stałe 7,00% w stosunku rocznym.
Opłata przygotowawcza oraz prowizja naliczane są zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidulanych.

Wnioskodawca występujący o udzielenie kredytu składa wniosek o przyznanie kredytu w Banku. Dla celów określenia zdolności kredytowej do wniosku kredytowego wnioskodawca dołącza dokumenty stwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów oraz pozostałe dokumenty wymagane przez Bank. Warunkiem bezwzględnym udzielenia kredytu jest posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej. Za udzielenie kredytu, inne czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu, dokonanie na wniosek kredytobiorcy zmian w umowie kredytowej, Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidulanych.

Z tytułu wcześniejszej spłaty Bank nie pobiera dodatkowych opłat.

SYMULACJA RAT KREDYTU „BEZPIECZNA GOTÓWKA” DLA 36 MIESIĘCY KREDYTOWANIA

 

Kwota kredytu

3.000,00 zł

5.000,00 zł

15.000,00 zł

25.000,00 zł

Rata malejąca (maksymalna)

110,49 zł

165,86 zł

497,57 zł

839,11 zł

Rata równa

 92,00 zł

153,00 zł

459,71 zł

766,00 zł

 

Powyższa informacja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Symulacja  nie zawiera kosztów: prowizji, opłaty przygotowawczej i zabezpieczenia kredytu. Szczegóły oferty  oraz tabela opłat i prowizji  dostępne są w placówkach  Banku. Decyzja kredytowa będzie uzależniona od wyniku badania zdolności  i wiarygodności kredytowej klienta.

 

                                                                       

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego na dzień 02.11.2020r. przy całkowitej kwocie kredytu 10.000,00 zł. dla 36 miesięcy spłat rat kapitałowo-odsetkowych z prowizją i opłatą przygotowawczą (łącznie 350,00 zł) z oprocentowaniem 6,50%
w stosunku rocznym według stałej stopy procentowej wynosi: 9,375941%. Maksymalna rata miesięczna (raty malejące) wynosi 336,91 zł.,
a całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 11.351,05 zł., w tym: całkowita kwota kredytu: 10.000,00 zł, odsetki 1.001,05 zł., prowizja od kwoty przyznanego kredytu 300,00 zł., opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 50,00 zł.