Kredyty dla klientów indywidualnych

Minimalna kwota kredytu wynosi 500,00 zł, a maksymalna 100.000,00 zł.
Kredyt może być udzielany na okres do 72 miesięcy.

Okres spłaty do 1 roku - oprocentowanie stałe 6,00% w stosunku rocznym.
Okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat - oprocentowanie stałe 6,50% w stosunku rocznym.
Okres spłaty powyżej 3 lat - oprocentowanie stałe 7,00% w stosunku rocznym.
Opłata przygotowawcza oraz prowizja naliczane są zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidulanych.

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne jest przeznaczony dla Posiadaczy rachunku ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb.  Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy.

Kredyt hipoteczny udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w umowie kredytu.

Okres kredytowania wynosi  do 15 lat .

Maksymalna kwota do jakiej Bank udziela kredytu to 60 % wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu hipotecznego wynika  z wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Bank udziela kredytów przeznaczonych na finansowanie celów mieszkaniowych wykorzystanych  na:
1. zakup działki budowlanej oraz działki budowlanej z niedokończoną budową,
2. zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do wybudowanego lokalu mieszkalnego,
4. nabycie własnościowego prawa domu jednorodzinnego  (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej,

1. Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

1) Kredyt/pożyczka gotówkowa
2) Kredyt/pożyczka samochodowa
3) Limit w karcie kredytowej
4) Limit w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym
5) Kredyt/pożyczka hipoteczna
6) Kredyt mieszkaniowy ( pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności)
 7) Kredyt studencki