Korzyści z karty płatniczej oraz informacje dla Klienta

Twoja karta płatnicza to nowoczesny i wygodny środek płatniczy przeznaczony dla osób, które cenią komfort i swobodę finansową.

Dzięki karcie nie musisz nosić przy sobie gotówki i masz stały dostęp do pieniędzy.

Portal kartowy KartoSFERA (www.kartosfera.pl) umożliwia dostęp do wybranych usług i funkcjonalności karty, m.in. aktywacja karty, zmiana kodu PIN, zastrzeżenie karty.

Karta umożliwia dokonywanie płatności internetowych - wystarczy zarejestrować się w portalu kartowym KartoSFERA i aktywować zabezpieczenie 3D Secure.

Kartą można płacić za codzienne zakupy we wszystkich miejscach oznaczonych logo organizacji płatniczej.

Nową kartę aktywujesz:

 • za pośrednictwem portalu kartowego

KartoSFERA (www.kartosfera.pl),

 • za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00,
 • w placówce Twojego Banku.

 

Wznowioną kartę aktywujesz:

 • poprzez dokonanie dowolnej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN,
 • za pośrednictwem portalu kartowego

KartoSFERA (www.kartosfera.pl),

 • za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00.

 

UWAGA!

Jeżeli zgubisz swoją kartę płatniczą lub zostanie ona skradziona, natychmiast poinformuj o tym Bank, dzwoniąc pod numer Infolinii +48 86 215 50 50 lub ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828 lub przychodząc do placówki Banku.

Pamiętaj!

 • Podczas transakcji w punktach handlowych nie trać karty płatniczej z pola widzenia.
 • Nie udostępniaj numeru karty ani kodu PIN osobom trzecim, w tym osobom kontaktującym się z Tobą telefonicznie w sprawie karty.
 • Nie odpowiadaj na pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie.   
 • Nie podawaj informacji o karcie na stronach internetowych, które nie są bezpieczne.
 • Chroń numer karty i inne poufne kody umożliwiające dokonanie transakcji, tak aby nikt oprócz Ciebie nie mógł wejść w ich posiadanie, rejestrując obraz karty, np. przy użyciu telefonu komórkowego, kamerą wideo lub w inny sposób.
 • Przed wyrzuceniem niszcz wszystkie dokumenty, które zawierają pełen numer karty.

Szczegóły tutaj

 

KOMUNIKAT

Zmiany w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

Od stycznia 2021r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację  usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca  w Grupie BPS wersja  3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełnić wymogi dotyczące silnego uwierzytelnienia transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. Zmiana będzie polegała na dodaniu , obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesłanego w formie SMS, drugiego obowiązującego zabezpieczenia postaci kodu PIN dedykowanego do usługi 3D Secure.

Pomocne dokumenty:

1. pobierz

2. pobierz