Aktualności

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje o zmianie:

  1. „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”,
  2. „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej”
  3. „Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego

w Kolbuszowej”.

Zmiany wynikają z dostosowania zapisów do zmian w Ustawie o usługach płatnicznych oraz w innych przepisach prawa, a także ze zmian w funkcjonalnościach niektórych usług. Zmiany dotyczyć będą m.in.:

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje, iż od dnia 26.09.2018r., korzystanie z bankowości internetowej dla klientów detalicznych będzie możliwe tylko za pomocą nowego systemu Customer Banking Platform CBP. Stara wersja systemu będzie wyłączona.
Dostęp do nowego systemu bankowości internetowej możliwy jest ze strony internetowej Banku poprzez wybranie w prawym górnym rogu "eBank Bankowość elektroniczna", a następnie wybierając link „Logowanie do CUI dla klientów indywidualnych (korzystających z tokena) lub bezpośrednio wpisując nowy adres strony logowania do bankowości internetowej https://bskolbuszowa.cui.pl

Od dnia 8 sierpnia 2018 r. do oferty Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej wprowadzony został Podstawowy Rachunek Płatniczy.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Opis wypełnienia papierowego formularza zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO - FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

Istnieje możliwość pobierania wyciągów z rachunku logując się na konto internetowe. Już dziś możesz zmienić formę dostarczania wyciągów z papierowej na wygodny i bezpieczny wyciąg elektroniczny. Wyciągi mają identyczną zawartość jak w formie papierowej, a nowa forma gwarantuje większą wygodę i elastyczność korzystania. Uruchomienie usługi jest bezpłatne, a ponadto dostępne są 4 formaty pobierania wyciągów, w tym format MT-940.
Aby uruchomić usługę eksportowania wyciągów prosimy o kontakt z naszym Bankiem.

Aplikacja Planet Mobile HCE Wallet jest już dostępna.
Aplikacja umożliwiająca dodawanie oraz przechowywanie kart płatniczych w telefonie.
Za jej pomocą możesz wygodnie płacić zbliżeniowo telefonem za zakupy w sklepie,
tak jak zwykłą kartą zbliżeniową. Same płatności wykonywane są bez użycia Internetu,
także nie musisz martwić się o zasięg telefonu podczas dokonywania transakcji.

Nowy rok przywita nas nowymi technologiami!

Internetowa oraz mobilna bankowość na wyższym poziomie, zbliża się wielkimi krokami...
Centrum Usług Internetowych w nowoczesnym stylu!
Teraz dostosujesz bankowość do siebie dzięki nowej aplikacji mobilnej!
Zapomniałeś portfela? Nie szkodzi! Już wkrótce zapłacisz telefonem!

 

Strony