Podstawowy rachunek płatniczy

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Od dnia 8 sierpnia 2018 r. do oferty Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej wprowadzony został Podstawowy Rachunek Płatniczy.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Więcej o Podstawowym rachunku płatniczym:

0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu wliczając zlecenia stałe,
bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS oraz terminali POS,
5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju,
możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego,
• brak możliwości skorzystania z Debetu na koncie lub Limitu odnawialnego.