Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej

  1. Tatuśko Andrzej Henryk - Prezes BS w Kolbuszowej
  2. Staniszewski Wiesław Andrzej - Wiceprezes BS w Kolbuszowej
  3. Tyczka Ewa Petronela - Członek Zarządu BS w Kolbuszowej, Główna Księgowa BS w Kolbuszowej