Wpłaty

Bank Spółdzielczy oferuje najtańszą w regionie obsługę kasową.

Cennik obowiązuje od 20 lipca 2016 r. 

Przyjmuje wpłaty za:

- energię elektryczną - 2 zł
- gaz - 2 zł
- wodę, kanalizację  (ZWK Kolbuszowa, ZUK Cmolas, ZUK Niwiska, GZWK i O Majdan Królewski)- bez prowizji
- wywóz nieczystości (ZUK Kolbuszowa) - bez prowizji
- rachunki telefoniczne i internetowe - 2 zł
- czynsz za mieszkanie ( wpłaty na rachunki podmiotów mających konto w BS w Kolbuszowej) - bez prowizji
- składki KRUS  - 0,5% kwoty nie mniej niż 3 zł
- podatków na konta US - 0,5% kwoty nie mniej niż 3 zł
- pozostałe wpłaty - 0,5% kwoty nie mniej niż 3 zł.

 

Wpłaty dokonywane na rzecz odbiorcy, który posiada rachunek w BS Kolbuszowa są dokonywane bez prowizji.


Nasze placówki

 

Oferta powyższa nie jest ofertą w rozumieniu ustawy kodeks cywilny.