Rada Nadzorcza BS w Kolbuszowej

  1. Piórek Marian – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Augustyn Stanisław – Sekretarz Rady Nadzorczej
  3. Strzępa Maria
  4. Szypuła Barbara Aniela
  5. Mokrzycka Józefa
  6. Lubach Cecylia
  7. Skrzela Franciszek