Nowy sposób płatności kartą w Internecie

Od 1 lutego 2015 r. nastąpiły zmiany w procesie dokonywania płatności kartą w Internecie. W celu odblokowania płatności internetowych, należy ustalić na karcie wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Portal www.kartosfera.pl, to system umożliwiający zarejestrowanemu użytkownikowi dostęp do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych.

W obecnej wersji Portalu możliwe są następujące usługi:

- zastrzeżenie karty,

- zmiana kodu PIN,

- włączenie usługi 3 D Secure,

- zmiana numeru telefonu do obsługi Portalu kartowego.

W przyszłości zakres usług zostanie najprawdopodobniej zwiększony.

Usługa 3-D Secure, to  metoda autoryzacji transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia za pomocą jednorazowego hasła otrzymanego smsem.

 

Podręcznik użytkownika:
http://bs-kolbuszowa.pl/download/file/fid/268

Szczegółowe informacje dostępne w BS w Kolbuszowej.