Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Aby skorzystać z kredytu Klient Banku musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Bank.
Kredyt może być udzielony na okres do 15 lat.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 złotych oraz 60 % wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia określonej na podstawie aktualnej wyceny wartości rynkowej sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Spłata kredytu następuje w dowolnym dniu kalendarzowym miesiąca, w ratach miesięcznych, przy czym spłata części lub całości kredytu nie powoduje odnowienia kwoty kredytu.