Aktualności

  W bankowości  elektronicznej CBP  można  składać już wnioski na 500 plus i 300 plus elektronicznie. 

 Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej przypomina że we wrześniu br. wdraża Dyrektywę PSD2, której rezultatem będzie większe bezpieczeństwo bankowości elektronicznej i transakcji kart platonicznych, zapewnionej przez silne uwierzytelnienie klienta SCA  25.07.2019r 

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje o zmianie „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej”.

Zmiany dotyczyć będą:

·        Wprowadzenia opłaty za przekształcenie rachunku indywidualnego na wspólny/wspólnego na indywidualny w wysokości 20,00 PLN;

·        Korekty opłaty za zmianę innych postanowień umowy kredytu mieszkaniowego, hipotecznego i konsolidacyjnego do poziomu 0,20% min. 50,00 PLN;  

 KomunikatProkuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBPz dnia 16 maja 2019 r. Ostrzegamy przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet.Przestępcy podszywają się pod serwisy oferujące szybkie przelewy (np. Dotpay, PayU, czy Przelewy24).

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej odbędą się w następujących terminach:- Niwiska 09.05.2019r. (czwartek) godz. 15.00 w siedzibie Banku tj. Niwiska 430,- Cmolas 10.05.2019r (piątek) godz. 9.00 siedziba Banku tj. Cmolas 228,- Majdan Królewski 10.05.2019r. (piątek) godz. 10.00 siedziba Banku tj. Majdan Królewski ul. Rynek 1.- Werynia 14.05.2019r. (wtorek) godz. 17.00 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Filia Werynia 98,- Kolbuszowa 15.05.2019r. (środa) godz. 18.00 Kolbuszowa ul. Kościuszki 22 (siedziba Banku),- Kolbuszowa Górna 17.05.2019r.

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje o zmianie:

  1. „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”,
  2. „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej”
  3. „Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego

w Kolbuszowej”.

Zmiany wynikają z dostosowania zapisów do zmian w Ustawie o usługach płatnicznych oraz w innych przepisach prawa, a także ze zmian w funkcjonalnościach niektórych usług. Zmiany dotyczyć będą m.in.:

Aplikacja została wzbogacona o szereg funkcjonalności, znacząco ułatwiających życie posiadaczowi karty oraz zwiększających bezpieczeństwo posługiwania się tym narzędziem. Klient może dodać zarówno karty Visa jak i Mastercard za wyjątkiem Stickera i kart w rachunku podstawowym zgodnie z decyzja Banku BPS.
Jeśli posiadamy zainstalowaną aplikację Planet Mobile HCE Wallet, usuwamy ją ze sklepu Google Play zastępując ją aplikacja o nazwie Planet Mobile (bez dopisku HCE). Poprzednia aplikacja działać będzie jeszcze do końca roku.

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje, iż od dnia 26.09.2018r., korzystanie z bankowości internetowej dla klientów detalicznych będzie możliwe tylko za pomocą nowego systemu Customer Banking Platform CBP. Stara wersja systemu będzie wyłączona.
Dostęp do nowego systemu bankowości internetowej możliwy jest ze strony internetowej Banku poprzez wybranie w prawym górnym rogu "eBank Bankowość elektroniczna", a następnie wybierając link „Logowanie do CUI dla klientów indywidualnych (korzystających z tokena) lub bezpośrednio wpisując nowy adres strony logowania do bankowości internetowej https://bskolbuszowa.cui.pl

Od dnia 8 sierpnia 2018 r. do oferty Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej wprowadzony został Podstawowy Rachunek Płatniczy.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Strony