Zarząd Banku Spółdzielczy w Kolbuszowej informuje, że Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej będzie stosował Zasady Ładu Korporacyjnego dla instutucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą  Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej informuje o częściowym odstąpieniu od stosowania Zasad Ładu...

Szanowni Państwo,

w związku z planowaną aktualizacją Centrum Usług Internetowych uprzejmie informujemy, że od dnia 21.10.2014 Klienci usługi korporacyjnej będą korzystać z nowej wersji aplikacji . Nowa wersja wymaga aktualizacji sterowników czytników kart mikroprocesorowych . Nowe wersje sterowników są konieczne do prawidłowej realizacji operacji podpisywania przelewów. Prosimy o...

Minimalna kwota kredytu wynosi 500,00 zł, a maksymalna 100.000,00 zł.
Kredyt może być udzielany na okres do 72 miesięcy.
Okres spłaty do 3 lat - oprocentowanie  stałe 9,50 % w stosunku rocznym
Okres spłaty powyżej 3 lat - oprocentowanie  stałe 10,00 % w stosunku rocznym
Prowizja  2 % od kwoty kredytu.
Opłata przygotowawcza zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą  opłat....